AİLE KONUTU NEDİR? AİLE KONUTUNA İLİŞKİN NE GİBİ ÖNLEMLER VARDIR?

Aile konutu, sürekli olarak barınmak amacıyla kullanılan ve ailenin yaşadığı oturma yeridir. Bir yerin aile konutu olabilmesi için evlilik birliği içinde aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut bulunmalıdır.

1. Önlem : Eşlerden biri, aile konutunun kira sözleşmesini tek başına feshedemez (sona erdiremez), aile konutunu devredemez, aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Madem ki aile konutunda, eşler yaşamaktadır o halde eşlerden biri tek başına yukarıda saydığımız işlemleri tek başına yapamamalıdır. Böylece eşlerden biri kira sözleşmesini diğer eşin açık onayı olmaksızın (kira kontratını) tek başına sona erdiremeyecek, aile konutunu  başkasına devredemeyecek yani satamayacak veya başkalarına kiralayamayacaktır. Ayrıca eşlerden biri, diğer eşin açık onayı olmaksızın tapuda aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacaktır. Buna örnek olarak intifa (kullanma ve yararlanma) hakkı diğer eşin açık onayı olmaksızın başkalarına verilemeyecektir.

Bunlara örnek olarak aile konutunun eşlerden biri tarafından diğer eşin açık onayı olmadan satılması halinde onayı alınmamış diğer eş tapu iptali ve tescil davası açarak aile konutunun tapudaki devir işleminin iptaline ve karar verilmesini isteyebilir. Mahkeme bu şekilde karar verirse aile konutunun maliki (devreden eş) olarak kaydedilir.

2. Önlem : Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.

1. önlemde bahsedildiği gibi kira sözleşmesini (kira kontratını) sona erdirmek, aile konutunu devretmek (satmak veya kiralamak) veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlamak konularında eşinin rızasını alamayan eş, bu konularda mahkemeye müracaat ederek bu konularda hakimin karar vermesini isteyebilir.

Av. Ozan Kayahan

Soru sormak ister misiniz?